ტარიფები თბილისში

პრემიუმი

იმავე დღის ჩაბარება
5,10
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-მდე
 • აღების დრო: 16:00 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 18:30 სთ-მდე

სტანდარტი

მეორე დღის ჩაბარება
3,40
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-მდე
 • აღების დრო: მეორე დღის 16:00 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 2 სამუშაო დღის ვადაში
პოპულარული

ეკონომი

სამ დღეში ჩაბარება
2,55
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-მდე
 • აღების დრო: მესამე დღის 16:00 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 1-3 დღემდე

თბილისის გარე უბნებში

პრემიუმი

იმავე დღის ჩაბარება
10,20
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-მდე
 • აღების დრო: 16:00 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 18:30 სთ-მდე

სტანდარტი

მეორე დღის ჩაბარება
7,80
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-მდე
 • აღების დრო: მეორე დღის 16:00 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 18:30 სთ-მდე
პოპულარული

ეკონომი

სამ დღეში ჩაბარება
5,10
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-მდე
 • აღების დრო: მესამე დღის 16:00 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 1-3 დღემდე
ფიზიკურ პირთა საყურადღებოდ!