ბანკის დასახელება სს თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი GE47TB756684506110002
საიდენტიფიკაციო კოდი 01024066065
ბენეფიციარი ი.მ. ელენე მაისაია