აირჩიეთ სერვისის ტიპი

ექსპრესი

იმავე დღეს ჩაბარება
12
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-დან 15:30 სთ-მდე
 • აღების დრო: 16:30 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 18:30 სთ-მდე

პრემიუმი

იმავე დღეს ჩაბარება
7
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-მდე
 • აღების დრო: 16:00 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 18:30 სთ-მდე

სტანდარტი

მეორე დღეს ჩაბარება
5
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-მდე
 • აღების დრო: მეორე დღის 16:00 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 2 სამუშაო დღის ვადაში

ეკონომი

სამ დღეში ჩაბარება
4
 • შეკვეთის გაფორმება: 13:00 სთ-მდე
 • აღების დრო: მესამე დღის 16:00 სთ-მდე
 • ჩაბარების დრო: 1-3 დღემდე